Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Tin tức » NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ LÊN ĐẾN 1,500 USD TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ LÊN ĐẾN 1,500 USD TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

19/05/2020

Shorelight Education, tổ chức liên kết 12 trường đại học hàng đầu nước Mỹ đang tạo cơ hội để học sinh/sinh viên quốc tế đến gần hơn với ước mơ đại học Mỹ cùng Early Payment (EP), chương trình ưu đãi học phí khi hoàn thành đóng phí trước hạn.
Shorelight Education, tổ chức liên kết 12 trường đại học hàng đầu nước Mỹ đang tạo cơ hội để học sinh/sinh viên quốc tế đến gần hơn với ước mơ đại học Mỹ cùng Early Payment (EP), chương trình ưu đãi học phí khi hoàn thành đóng phí trước hạn.

Thông tin cụ thể về chương trình EP như sau:

1/ Các trường tham gia:

Tất cả các trường thuộc Tổ chức giáo dục Shorelight, trừ trường Auburn University at Montgomery (AUM) và Trường Umass Boston (UMB).

2/ Số tiền phải đóng:

Số tiền phải đóng = Tổng số tiền học phí các năm + Chi phí ăn ở ước tính được liệt kê rõ ràng, cụ thể + Phí bảo hiểm.

3/ Quyền lợi khi thanh toán đầy đủ số tiền phải đóng ở mục 2, trước ngày 31.5.2020:

+ Đối với sinh viên đại học: Giữ mức học phí của năm 2019 cho CẢ 4 NĂM HỌC + Giảm 1,500 USD trên tổng số tiền học phí.

+ Đối với sinh viên cao học: Giữ mức học phí của năm 2019 cho NĂM HỌC ĐẦU TIÊN + Giảm 500 USD trên tổng số tiền học phí.

4/ Quyền lợi khi thanh toán đầy đủ số tiền phải đóng ở mục 2, trước ngày 30.6.2020:

+ Giảm 1,500 USD trên tổng số tiền học phí cho sinh viên bậc đại học và 500 USD cho sinh viên bậc cao học.

* Lưu ý: học phí trên đơn xin ứng tuyển của sinh viên được cấp trước ngày 31.5.2020 là học phí của năm 2019. Từ ngày 1.6.2020 sẽ có học phí của năm 2020, do vậy, học phí năm 2020 sẽ được áp dụng cho những sinh viên không thanh toán đầy đủ số tiền phải đóng trước ngày 31.5.2020.

5/ Các điều khoản khác:

+ Shorelight sẽ hoàn trả 100% số tiền học phí cho sinh viên trong trường hợp Kỳ học tháng 9.2020 không diễn ra. Sinh viên sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng trong vòng 45 ngày sau khi có thông báo Kỳ học tháng 9.2020 bị hủy bỏ.

+ Nếu như Kỳ học tháng 9.2020 không diễn ra, sinh viên đã đóng các phí trước ngày 31.5.2020 sẽ được giữ đến Kỳ nhập học đầu tiên của năm 2021 nếu sinh viên có nhu cầu chuyển sang Kỳ học 2021.

+ Học phí đã đóng có thể chuyển sang chương trình AC Live và Kỳ nhập học đầu tiên của năm 2021 nếu Kỳ học tháng 9.2020 không diễn ra. Số tiền đóng thừa sẽ được hoàn trả lại cho sinh viên.

 

Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171