Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Chương trình Đại học & sau đại học » Canada - Đại học & sau đại học

Du học chương trình Đại học & sau đại học tại Canada

Yêu cầu nhập học:

  • Tốt ngiệp trung học, một sồ trường có chương trình chuyển tiếp cho học sinh chưa tốt nghiệp đối với bậc học đại học
  • Tốt nghiệp đại học đối với bậc thạc sỹ
  • Điểm trung bình tương đối
  • Học sinh chưa đáp ứng khả năng tiếng Anh có thể theo học khóa tiếng Anh tại trường
Các trường đại học Canada luôn được đánh giá rất cao trên toàn thế giới. Hầu hết các trường này đều cung cấp nhiều chương trình và chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên với khả năng liên thông lên các bậc học sau này rất cao. Hiện có khoảng hơn 90 trường đại học tại Canada và hầu như các trường này đều rất chào đón sinh viên quốc tế theo học.

Các trường trung học phổ biến ở Canada

TRUNG HỌC Chuyên ngành Thành phố
Xem thêm

Học bổng Đại học & sau đại học tại Canada


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171