Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Chương trình Khóa học ngôn ngữ » Anh - Khóa học ngôn ngữ

Du học chương trình Khóa học ngôn ngữ tại Anh

Yêu cầu nhập học:

Chương trình Tiếng Anh học thuật của một số trường Anh quốc đòi hỏi học sinh quốc tế cần có trình độ tiếng Anh nhất định tại Việt Nam trước khi bắt đầu chương trình, ví dụ IELTS4.0 hoặc IELTS4.5 và một số trường không đòi hỏi trình độ tiếng Anh trước vì học sinh có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh riêng của trường.

Tiếng Anh học thuật : Anh quốc là một trong các quốc gia hàng đầu về việc sử dụng tiếng Anh chuẩn trong giao tiếp. Nền giáo dục Anh quốc nhiều năm qua đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển chất lương giảng dạy Anh ngữ cho học sinh bản xứ và quốc tế. Du học Anh quốc, học sinh quốc tế không phải quá lo lắng vì trình độ tiếng Anh của mình không đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường. Đa số các trường trung học, đại học tại Anh quốc đều cung cấp chương trình tiếng Anh hỗ trợ học sinh quốc tế trước khi các em bắt đầu khóa học chính.

Các trường trung học phổ biến ở Anh

TRUNG HỌC Chuyên ngành Thành phố
Xem thêm

Học bổng Khóa học ngôn ngữ tại Anh


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171