Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Chương trình Dự bị đại học » Anh - Dự bị đại học

Du học chương trình Dự bị đại học tại Anh

Yêu cầu nhập học:

  • Đối tượng : Học sinh hoàn tất lớp 11 hoặc hết lớp 12 tại VN
  • Yêu cầu đầu vào : tương đương IELTS4.0 trở lên hoặc Toefl 437 trở lên
Vì hệ thống giáo dục của Anh quốc là 13 năm trong khi hệ thống giáo dục của Việt Nam chỉ có 12 năm nên học sinh bản xứ tại Anh quốc sẽ có kiến thức cao hơn học sinh quốc tế khi bước vào năm nhất Đại học. Vì vậy học sinh quốc tế thường được yêu cầu phải trải qua 1 khóa học dự bị đại học trước khi bước vào chương trình đại học nhằm san bằng sự chênh lệch kiến thức giữa các học sinh. Khóa dự bị đại học này sẽ trang bị cho học sinh quốc tế những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến khóa học đại học cũng như giúp học sinh quốc tế có khoảng thời gian thích nghi với môi trường sinh hoạt và học tập tại Anh quốc.

Các trường trung học phổ biến ở Anh

TRUNG HỌC Chuyên ngành Thành phố
Xem thêm

Học bổng Dự bị đại học tại Anh


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171