Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Chương trình Dự bị Thạc sĩ

Chương trình Dự bị Thạc sĩ

Chương trình dự bị thạc sỹ sẽ đem đến cho bạn một kiến thức vững chắc về các chủ đề liên quan và làm quen với hình thức học tập và cuộc sống tại đất nước bạn theo học. Nếu bạn không theo học các chương trình dự bị thạc sỹ trước khi tham gia quá trình học tập và nghiên cứu, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi bước vào giai đoạn học chính thức, bạn phải tự tìm hiểu và làm quen với hình thức học tập mới cũng như một cuộc sống và nền văn hóa mới và vì vậy bạn sẽ không hoàn toàn tập trung học tập khi bước vào khóa học thạc sỹ. 


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171