Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Chương trình Cao đẳng nghề

Chương trình Cao đẳng nghề

Là hệ thống trường công lập;
Học phí rẻ: từ AUD9500- 15,000/ năm học;
Đa ngành: trên 400 ngành học;
Nhiều bậc học với thời gian học linh hoạt: chứng chỉ (3-6 tháng), cao đẳng (1-1,5 năm), cao đẳng nâng cao (2 năm), cử nhân (3 năm);
Kiến thức học thực tiễn, gắn liền với thực hành;
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao;
Nhận học sinh học lực từ 5,5 trở lên;
Được ở lại làm việc 1,5 năm sau khi tốt nghiệp tại Úc;
Được định cư khi đủ điều kiện.


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171