Cuộc thi "săn" học bổng
lớn nhất trong năm của ILA Du Học

Du học tại các quốc gia có nền giáo dục hiện đại


Cơ hội tuyệt vời trao dồi tiếng Anh,
kĩ năng phỏng vấn và hùng biện qua các vòng thi

ĐĂNG KÝ THI


(*) Thí sinh đăng ký tham gia 1 trong 2 loại học bổng du học ngắn hạn và dài hạn hoặc cả 2 loại học bổng cùng lúc nếu đáp ứng độ tuổi, yêu cầu tham dự

Đăng ký học bổng:

Thí sinh dựa vào bảng “Thông tin chi tiết học bổng" chọn thông tin học bổng đăng ký

Thông tin chi tiết học bổng

Tham gia cuộc thi

Chi tiết các vòng thi