Visit ILA Homesite
en vn
Trang chủ » Tin tức » DANH SÁCH 1O QUỐC GIA DẪN ĐẦU GIÁO DỤC CHO TƯƠNG LAI

DANH SÁCH 1O QUỐC GIA DẪN ĐẦU GIÁO DỤC CHO TƯƠNG LAI

12/08/2019
 

Theo đánh giá của Economist Intelligence Unit (EIU), báo cáo The Worldwide Education for Future Index (WEFFI) dựa trên các chính sách đổi mới về giáo dục, phương thức đào tạo và môi trường kinh tế xã hội của 50 quốc gia. Báo cáo của EIU cũng chỉ ra, học sinh, sinh viên cần được chuẩn bị để đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khi robot có thể thay thế 800 triệu việc làm vào năm 2030, những thách thức như biến đổi môi trường, đô thị hóa, di cư và thay đổi nhân khẩu học. 

Trong bảng xếp hạng, 03 quốc gia dẫn đầu là Phần Lan, Thụy Sỹ và New Zealand có chỉ số giáo dục kỹ năng cho tương lai cao nhất trong bảng xếp hạng và ngược lại những quốc gia Ai Cập, Nigeria, Algeria, Iran và Pakistan được xếp ở cuối bảng.

Source: educatingforthefuture.economist.com

(Nguồn ảnh: educatingforthefuture.economist.com)

 

Báo cáo WEFFI nhấn mạnh, các kỹ năng mềm như trí thông minh cảm xúc, tư duy sáng tạo và kỹ năng hợp tác là ba điểm trọng yếu và cốt lõi mà mỗi con người tương lai cần phải được trang bị để dễ dàng ứng phó với sự thay đổi của thế giới. Tuy nhiên, nó không thể dễ dàng được dạy trong môi trường lớp học truyền thống. Do đó, cần có những chính sách đổi mới và tích cực trong việc phát triển môi trường giáo dục tiến bộ, kích thích sự sáng tạo của mỗi cá nhân, đồng thời lập ra chiến lược đào tạo các kỹ năng nền tảng nhằm giúp học sinh nâng cao phẩm chất tìm tòi, ham muốn tìm kiếm và trả lời những câu hỏi lớn về cách thức vũ trụ hoạt động. Có như thế mới có thể chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ tương lai bước vào một tương lai không ngừng thay đổi của thế giới. 

 

Tổng hợp từ Economist.com

 


 


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171