Du Học Úc

BRISBANE + SYDNEY

Học tập và trao đổi văn hóa cùng học sinh bản xứ Mã đoàn: AUEX1
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 12 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 31/5/2020 - 16/6/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ + Khách sạn
 • Thời tiết:
  • Brisbane: 9 - 20 độ C
  • Sydney: 8 - 16 độ C
Chi tiết chương trình

WOLLONGONG + SYDNEY + MELBOURNE

Hành trang để trở thành công dân toàn cầu thời đại 4.0 Mã đoàn: AUEX2
 • Thời gian: 3 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 12 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 14/06/2020 - 02/07/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ + Khách sạn
 • Thời tiết:
  • Melbourne: 5 - 13 độ C
  • Sydney: 8 - 16 độ
Chi tiết chương trình

MELBOURNE + CANBERRA + SYDNEY + GOLD COAST + BRISBANE

360 độ nước Úc Mã đoàn: AU1 - AU2
 • Thời gian: 4 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 10 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • AU1: 07/06/2020 - 04/07/2020
  • AU2: 05/07/2020 - 01/08/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ + Khách sạn
 • Thời tiết:
  • Melbourne: 5 - 13 độ C
  • Sydney: 8 - 16 độ C
  • Canberra: 1 - 10 độ C
  • Gold Coast: 10 - 20 độ C
  • Brisbane: 9 - 20 độ C
Chi tiết chương trình

SYDNEY + MELBOURNE

Nâng cao khả năng ngôn ngữ tại 2 trường Anh ngữ hàng đầu nước Úc Mã đoàn: SYDMEL1
 • Thời gian: 3 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 10 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 21/06/2020 - 12/07/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ
 • Thời tiết:
  • Melbourne: 5 - 13 độ C
  • Sydney: 8 - 16 độ C
Chi tiết chương trình

MELBOURNE + TASMANIA

Vừa học vừa chơi, tha hồ trải nghiệm Mã đoàn: AU3
 • Thời gian: 3 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 10 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 12/07/2020 - 01/08/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ + Khách sạn
 • Thời tiết:
  • Melbourne: 5 - 13 độ C
  • Tasmania: 4 - 13 độ C
Chi tiết chương trình

SYDNEY + MELBOURNE

Những kỹ năng của nhà lãnh đạo tài ba Mã đoàn: SYDMEL 3
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 10 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 12/07/2020 - 25/07/2020
 • Hình thức: Ký túc xá
 • Thời tiết:
  • Melbourne: 5 - 13 độ C
  • Sydney: 8 - 16 độ C
Chi tiết chương trình

MELBOURNE

Trải nghiệm văn hóa và nâng cao khả năng ngôn ngữ tại “San Francisco của nước Úc” Mã đoàn: MEL
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 10 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 19/07/2020 - 02/08/2020
 • Hình thức: Nhà bản xứ
 • Thời tiết: 5 - 13 độ C
Chi tiết chương trình