Du Học Singapore - Malaysia

SINGAPORE 01

Tư duy và kỹ năng của nhà lãnh đạo trẻ Mã đoàn: LEAD1 + LEAD2
 • Thời gian: 1 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • LEAD1: 31/05/2020 - 06/06/2020
  • LEAD2: 28/06/2020 - 04/07/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE 02

Khám phá khoa học và tự tin thuyết trình trước đám đông Mã đoàn: PSS1 + PSS2
 • Thời gian: 10 ngày
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • PSS1: 07/06/2020 - 16/06/2020
  • PSS2: 19/07/2020 - 28/07/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE 03

Công nghệ xanh Mã đoàn: SIN1
 • Thời gian: 10 ngày
 • Dành cho học sinh từ: 8 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 14/06/2020 - 24/06/2020
 • Hình thức: Ký túc xá
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE 04

Học tập và trao đổi văn hóa với học sinh bản xứ Mã đoàn: SIM
 • Thời gian: 1 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 14 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 21/06/2020 - 27/06/2020
 • Hình thức: Ký túc xá
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE + MALAYSIA

ROBOTIC Mã đoàn: ROBOT
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 21/6/2020 - 04/07/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE 05

Học tiếng Anh thông qua kịch và ảo thuật Mã đoàn: MAGIC
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 05/07/2020 - 18/07/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE 06

Khám phá văn hóa và di sản của Đảo quốc Sư tử Mã đoàn: SIN2
 • Thời gian: 12 ngày
 • Dành cho học sinh từ: 8 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 12/07/2020 - 26/07/2020
 • Hình thức: Ký túc xá
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE - MALAYSIA 02

Kỹ năng thời đại 4.0 cùng giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học) Mã đoàn: STEAMs
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 12/07/2020 - 25/07/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình

SINGAPORE + MALAYSIA 03

Marketing trong kinh doanh và cuộc thi Nhà Khởi nghiệp trẻ Mã đoàn: ELA
 • Thời gian: 2 tuần
 • Dành cho học sinh từ: 7 - 17 tuổi
 • Lịch chương trình:
  • 19/07/2020 - 01/08/2020
 • Hình thức: Resort
 • Thời tiết: 24 - 31 độ C
Chi tiết chương trình