BRISBANE + SYDNEY TRAO ĐỔI VĂN HÓA

2 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 26/05/2019 - 10/06/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY + MELBOURNE

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 02/06/2019 - 23/06/2019
  • 07/07/2019 - 28/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE: "TRAO ĐỔI VĂN HÓA"

3 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 16/06/2019 - 07/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY - GOLD COAST - BRISBANE

4 tuần

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 16/06/2019 - 13/07/2019
  • 30/06/2019 - 27/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY

2 tuần

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/07/2019 – 27/07/2019
  • 21/07/2019 – 03/08/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

MELBOURNE - TASMANIA

3 tuần

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 15/07/2019 - 04/08/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay