BRISBANE + SYDNEY

2 tuần

12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 31/5/2020 - 16/6/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

WOLLONGONG + SYDNEY + MELBOURNE

3 tuần

12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/06/2020 - 02/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

MELBOURNE + CANBERRA + SYDNEY + GOLD COAST + BRISBANE

4 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • AU1: 07/06/2020 - 04/07/2020
  • AU2: 05/07/2020 - 01/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY + MELBOURNE

3 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 21/06/2020 - 12/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY (MACQUARIE UNI) + MELBOURNE (UNI MEL)

3 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 27/06/2020 - 17/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

MELBOURNE + TASMANIA

3 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 12/07/2020 - 01/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SYDNEY + MELBOURNE

2 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 12/07/2020 - 25/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

MELBOURNE

2 tuần

10 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 19/07/2020 - 02/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay