SINGAPORE 01

1 tuần

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • LEAD1: 31/05/2020 - 06/06/2020
 • LEAD2: 28/06/2020 - 04/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE 02

10 ngày

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • PSS1: 07/06/2020 - 16/06/2020
 • PSS2: 19/07/2020 - 28/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE 03

10 ngày

8 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 14/06/2020 - 24/06/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE 04

1 tuần

14 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 21/06/2020 - 27/06/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE + MALAYSIA

2 tuần

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 21/6/2020 - 04/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE 05

2 tuần

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 05/07/2020 - 18/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE 06

12 ngày

8 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 12/07/2020 - 26/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE - MALAYSIA 02

2 tuần

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 12/07/2020 - 25/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE + MALAYSIA 03

2 tuần

7 - 17 tuổi

Lịch chương trình

 • 19/07/2020 - 01/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay