Singapore: "Nhà lãnh đạo trẻ"

1 tuần

Dành cho học sinh từ 07 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 26/05/2019 – 01/06/2019
  • 09/06/2019 – 15/06/2019
  • 07/07/2019 – 13/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Singapore: "Giao lưu văn hoá"

2 tuần

Dành cho học sinh từ 09 – 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 02/06/ 2019 - 15/06/2019
  • 14/07/ 2019 - 27/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE: "KHOA HỌC, KỸ THUẬT & TOÁN HỌC (STEM)"

10 ngày

Dành cho học sinh từ 09 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 02/06/2019 – 11/06/2019
  • 07/07/2019 – 16/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE - MALAYSIA: "ROBOTIC"

2 tuần

Dành cho học sinh từ 09 – 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 16/06/ 2019 - 29/06/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE: "VUI CÙNG MAGIC"

2 tuần

Dành cho học sinh từ 07 – 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 23/06/ 2019 - 06/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

SINGAPORE: "KHÁM PHÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE"

10 ngày

Dành cho học sinh từ 13 – 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/07/2019 - 23/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay