HAMILTON + EASTERN CANADA

3 tuần

9 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 22/06/2020 - 12/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

TORONTO + MONTREAL

3 tuần

12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 05/07/2020 - 26/07/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay

VANCOUVER + TORONTO

3 tuần

13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 12/07/2020 - 02/08/2020
Xem thêm Đăng Ký Ngay