HAMILTON + TORONTO + OTTAWA QUEBEC
+ MONTREAL + 1000 ĐẢO + THÁC NIAGARA

3 tuần

Dành cho học sinh từ 9 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 23/06/ 2019 - 14/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

VANCOUVER + WHISTLER

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 30/06/ 2019 - 21/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

HAMILTON - TORONTO - OTTAWA QUEBEC - MONTREAL - 1000 ĐẢO - THÁC NIAGARA

3 tuần

Dành cho học sinh từ 9 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/07/ 2019 - 04/08/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

Vancouver - Toronto

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 14/07/ 2019 - 04/08/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay