LONDON + CAMBRIDGE + BRIGHTON

3 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 16/06/ 2019 - 07/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

LONDON + UNIVERSITY COLLEGE LONDON

3 tuần

Dành cho học sinh từ 13 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 23/06/2019 - 14/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay

London - Paris

3 tuần

Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Lịch chương trình

  • 30/06/ 2019 - 20/07/2019
Xem thêm Đăng Ký Ngay