Image here

Đăng Ký Tham Dự Sự Kiện


NGÀY HỘI TUYỂN SINH DU HỌC QUỐC TẾ ILA 2019

LỊCH SỰ KIỆN
20.09.2019

Đà Nẵng

Thời gian: 16:00-20:00

Địa điểm: Khách sạn Novotel

21.09.2019

Hà Nội

Thời gian: 13:00-17:00

Địa điểm: Khách sạn Daewoo

22.09.2019

Hồ Chí Minh

Thời gian: 08:00-12:00

Địa điểm: GEM center